• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

Педагогічний колектив ліцею працює над методичною проблемою:

«Підвищення результативності і якості освітнього процесу шляхом упровадження інноваційних технологій навчання та виховання учнів».

Очікувані результати

На рівні ліцею:

 вдосконалення змісту,форм і методів внутрішкільної методичної роботи;

 підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;

 застосування інноваційних форм контролю за якістю знань, умінь, навичок;

 сприятливий психологічний клімат у колективі.

На рівні особистості вчителя:

 усвідомлення пріоритетів розвитку та формування ключових компетентностей вчителів та учнів;

 накопичення передового педагогічного досвіду, що може впроваджуватись у масову практику.

На рівні особистості учня:

 підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів;

 становлення учня як соціально зрілої юної особистості із здатністю нестандартно мислити, приймати

рішення у складних життєвих ситуаціях, адаптуватися у світі швидких змін;

 формування особистості із стійкою громадською свідомістю, високими духовними цінностями, умінням спілкуватися і поважати думку інших людей.

"Стає майстром педагогічної праці найшвидше той, хто відчув у собі дослідника" В.Сухомлинський.

Кiлькiсть переглядiв: 672

Коментарi